"Werken aan de Brusselse ring" 5 gesubsidieerde oplossingsgerichte trajecten waar uw bedrijf slim kan inspelen met duurzame mobiliteit

duurzame mobiliteit, zone overijse, parkmanagement


De mobiliteit in de rand is vandaag reeds een uitdaging, komende jaren zullen de ‘Werken aan de Ring’ nog voor meer hinder zorgen. Hoe kan u zich als bedrijf voorbereiden zodat u en uw werknemers minimale hinder ondervinden?

Als Park manager voor Zone Overijse zijn er 5 gesubsidieerde oplossingsgerichte trajecten gedetecteerd. Dit om jullie optimaal voor te bereiden in de transitie naar een duurzame mobiliteit en slim om te gaan met de hinder op de ring.

De werkvennootschap lanceert een projectoproep naar bedrijven ' New Mobility Network' waarmee men wil inzetten op de realisatie van een vlot, efficiënt en voorspelbaar verkeer tijdens de werken aan de ring.

De goedgekeurde projecten worden door deze oproep voor 50% gefinancierd door de subsidie. Per project is er een maximum van €50.000 subsidie vastgelegd.

Projecten die binnen de scope vallen van de oproep zijn:

 • Geen mobiliteit/verplaatsing: men hoeft zich niet langer te verplaatsen in het geïmpacteerd gebied, waardoor er minder voertuigen op de weg zijn
 • Een modal shift: men wisselt het voertuig in voor een andere transportmodus
 • Een efficiëntieslag: men vermindert het aantal voertuigen op de weg dankzij een optimaler gebruik van de huidige voertuigen
 • Een time shift: men verschuift de verplaatsing of het transport via de weg naar momenten waarop de capaciteit van de infrastructuur niet in het gedrang is
 • Als bedrijf gelegen in de zone rond de Brusselse ring en door uw lidmaatschap met de VZW Parkmanagement Overijse kan u mee participeren met de overkoepelende initiatieven die we vanuit parkmanagement zullen opstarten en begeleiden. Mobiliteit beperkt zich immers niet alleen binnen de grenzen van één bedrijf.
Via onderstaand inschrijvingsformulier kan u uw voorkeur van een samenwerkingstraject doorgeven, dit kunnen er ook meerderen zijn, evenals heeft u ook de mogelijkheid om zelf een voorstel te doen aan de VZW Parkmanagement Overijse


NAAR HET INSCHRIJVINGSFORMULIER

Omschrijving van de geselecteerde trajecten die gekozen kunnen worden:

Oplossingen gericht naar het reduceren van het aantal verplaatsingen met personenwagens
 • Carpooling met gegarandeerde terugrit: vanuit de VZW zetten we een breed traject op om zoveel mogelijk medewerkers te laten aanmelden op een carpooling platform. De subsidie zal gebruikt worden om carpoolen te faciliteren en het betalen van taxiritten wanneer de carpoolpartner vroeger of later moet vertrekken. De slaagkans van dit traject zit hem in het aantal deelnemende bedrijven, wanneer meerdere bedrijven aansluiten op eenzelfde platform, des te groter is de kans op effectieve matches.
 • Trein + fietsweek/shuttlebus: wist je dat vele bedrijventerreinen in de rand op minder dan 2 km van een treinstation liggen? Om werknemers te overtuigen om een traject met de trein naar het werk te proberen of gewoon rechtstreeks met de fiets te gaan, organiseren we een trein + fiets en/of shuttleweek:
 • Voor werknemers die rechtstreeks met de fiets willen komen, stellen we een gewone elektrische fiets (MAX 25km/u) of speed pedelec (MAX 45km/u) ter beschikking met de subsidie.
 • Voor werknemers die het traject met de trein afleggen, worden gewone comfortabele fietsen voorzien aan het eindstation (die gelegen zijn binnen de straal van 2km). Voor de minder mobiele werknemers, of indien de afstand te groot zou zijn, bekijken we de mogelijkheden met een shuttlebus
 • Thuiswerk: thuiswerken kan het aantal verplaatsingen naar het filegevoelige gebied sterk verminderen. Een vorige enquête van Quares, in een gelijkaardige bedrijvenzone, wees uit dat 60% van de bedrijven nog geen thuiswerk toelaat. Diezelfde bedrijven geven aan dat ongeveer 20% van de functies wel thuiswerk toelaten. Soms is de oorzaak praktisch van aard en kan deze subsidie enkele gerichte maatregelen voor thuiswerk faciliteren door bv:
 • professionele ondersteuning van de organisatie bij het doorschakelen van de telefooncentrale,
 • professionele ondersteuning rond HR-aangelegenheden rond verzekering, vergoeding,...
 • Timeshift: Door de uurroosters te verschuiven naar minder gevoelige uren of door meer flexibiliteit toe te laten (start- en einduren van de uurroosters) kunnen medewerkers vele uren op een jaar uitsparen. Eveneens kan het afstemmen van uurroosters binnen eenzelfde bedrijventerrein ervoor zorgen dat de uitgangen van de bedrijventerreinen minder verzadigd zijn tijdens de spitsuren.
 • Oplossingen gericht naar het reduceren van het vrachtvervoer
 • Logistieke bundeling tussen verschillende bedrijven faciliteren: door de goederenstromen (supply chains) van verschillende naburige bedrijven naast elkaar te leggen, kunnen er verschillende ladingen gecombineerd worden waardoor het aantal leeg rijdende vrachtwagens gereduceerd wordt. Hiervoor bestaan verschillende technologische oplossingen. Vanuit de subsidie kan de haalbaarheid onderzocht worden en kunnen eerste stappen ondernomen worden in het delen van logistiek transport.
 • Indien u als bedrijf voldoende schaalgrootte heeft is het gebruik van een ecocombi misschien opportuun? Dit traject zorgt ervoor dat u deze innovatieve technologie kan toepassen op uw goederenstroom. De winst zit hem in de besparing en het verlagen van het aantal verplaatsingen waardoor de filedruk eveneens kan verlagen.

Wie is Quares?

Als Quares zijn we bedrijventerreinmanager voor verschillende bedrijventerreinen in de rand rond Brussel (o.a. zone Overijse, Researchpark Zellik en Zenpark Drogenbos) en werken we reeds rond het faciliteren van mobiliteitsoplossingen op bedrijventerreinen. Bent u als bedrijf, gelegen op één van de bovenstaande bedrijventerreinen, ook overtuigd dat samenwerking met naastgelegen bedrijven opportuun is om vooruitgang te boeken op vlak van mobiliteit? Geef dan via het inschrijvingsformulier uw gegevens en voorkeuren mee waar wij u als bedrijf mee mogen betrekken in het traject.

Voor meer info kan u steeds contact opnemen met uw parkmanager: Kirsten Dejaegere

Schrijf u hier in en ontvang GRATIS ons laatste nieuws & de volgende events

Lees vorige berichtenLees hier onze Privacy & Cookies regels