Vlaams Brabant

VZW Rameis

vzw Rameis verbreedt de samenwerking tussen de ondernemers in Overijse. Wij bieden bepaalde diensten zoals onder andere verlaagde tarieven (groene energie, afvalophaling, kantoorbenodigdheden, schoonmaak, consortiumbewaking,…) centraal aan. Daardoor stimuleren we de samenwerking tussen de bedrijven op de bedrijventerreinen.

Lid Worden

VZW Rameis is er voor uw bedrijf

“Als vzw willen wij onze leden graag helpen, door een vermindering van energie- en grondstoffengebruik en door een grotere focus op de core business. Daarnaast kunt u genieten van voordeeltarieven, waardoor onder andere de afvalverwerking, beveiliging, groene energie en het onderhoud van uw bedrijf goedkoper worden. Last but not least is het onze ambitie om met bedrijven structurele samenwerkingen te stimuleren omtrent energie- en materiaaldelen, het bundelen van mobiliteitsoplossingen en een opwaardering van de beeldkwaliteit van het bedrijventerrein”

Wat doet VZW Rameis voor u?

De vzw Rameis zal de samenwerking tussen de ondernemers in Overijse verbreden. Door het centraal aanbieden van bepaalde diensten en voorzieningen willen we niet alleen economische voordelen realiseren voor u als bedrijf maar ook de samenwerking op de bedrijventerreinen verduurzamen. Volgende items zullen als primordiaal worden behandeld door de parkmanager:

Aanbieden van ondersteunende facilitaire diensten

Dit is een belangrijk aspect binnen het professioneel parkmanagement. Door op de bedrijventerreinen gericht samen te werken rond bepaalde ondersteunende faciliteiten en gezamenlijk in te kopen, kunnen de deelnemende bedrijven kosten besparen en kan er op een duurzamere manier invulling gegeven worden. De mogelijke diensten die zullen worden uitgewerkt zijn: Energie, Afval, Beveiliging, Schoonmaak 

Mede dankzij de schaalgrootte qua aankoop van Quares kan er gezorgd worden voor een kostendaling, een serviceverhoging, snellere interventietijden en een betere haalbaarheid.

Zorg voor de algemene uitstraling

Door het dagdagelijks beheer en de in the field aanwezigheid zorgt de parkmanager voor de netheid en veiligheid op het terrein. Daarnaast worden continu projecten opgestart met het oog op het verbeteren en onderhouden van het bedrijventerrein op esthetisch vlak. 

Dit zorgt ervoor dat het bedrijventerrein aantrekkelijker wordt voor externen, alsook dat het aangenamer oogt voor internen.

Interne en externe communicatie

De parkmanager zal de ondernemingsclub ondersteunen bij de organisatie van bedrijfsbezoeken, netwerkmomenten, gastlezingen, infosessies, enz.

Op vlak van externe communicatie wordt vooral getracht een zo nauw mogelijke band te onderhouden met de gemeente, zodat alle informatie langs beide partijen zo snel mogelijk kan worden doorgespeeld.

Ondersteuning inzake duurzaamheid

Om bedrijven systematisch te ondersteunen in hun evolutie naar maatschappelijk verantwoord ondernemen zal de parkmanager informatie aanleveren die de individuele bedrijfswerking kan verduurzamen. Ook hier worden projecten aangegaan die trachten de duurzaamheid van het bedrijventerrein in het algemeen alsook individuele bedrijven te verbeteren, mits instemming en medewerking met de desbetreffende bedrijven. Belangrijk is dat altijd op zoek wordt gegaan naar een win-win situatie voor iedere betrokken partij.

Subsidie-screening

De Parkmanager volgt permanent de verschillende subsidiemogelijkheden op die voor de bedrijventerreinen, en dus ook voor alle bedrijven ter plaatse, nieuwe initiatieven ondersteunen en helpen opzetten.

Organiseren evenementen

Met de bedoeling om een zo nauw mogelijke community te creëren binnen de terreinen, worden regelmatig evenementen georganiseerd om de mensen dichter bij elkaar te krijgen. 

Dit kan gaan om het organiseren van recepties en happenings die specifiek gericht zijn op sociale interacties, of workshops die eerder proberen bedrijven specifieke vaardigheden aan te leren en onderlinge ideeënwisseling tussen bedrijven te stimuleren.

Regelmatige interne bijeenkomsten

Door onder andere een periodieke samenkomst van de bestuursleden en de jaarlijkse algemene vergadering, worden kernpunten voor de vzw besproken, zoals onder andere het financiële overzicht, de begroting en het vooruitzicht op het komende jaar.

JA, ik ben gevestigd in Overijse en wil meteen profiteren van het uitgebreid netwerk, de voordelen en de groepsaankopen

Of wenst u toch liever een persoonlijk gesprek & meer info?

Wij horen graag van u!